ACT ondersteunt op persoonlijk en organisatorisch vlak in combinatie met IT toepassingen.
CONCEPT

EHBM
Excellent Help in Business Management
The way of managing life.
Een pragmatische, systematische en geïntegreerde benadering voor organisatieontwikkeling, lees meer....

COACHING
Personal & MENTAL Coaching op alle niveaus, lees meer....

IK <=> IK
Pragmatische aanpak voor cultuurverandering, lees meer...

Training op maat, lees meer....
DESIGN

Internet - Intranet - Extranet oplossingen

Websites

System Administration

Networking

Microsoft toepassingen (certified)

Lotus Notes (certified)

PHP MySql

Open Source
DEVELOPMENT

ZELF-EVALUATIE
Modellen in meerdere talen, confidentieel in uitvoering door uw sleutelfiguren in een paar uren (ROI = een strategisch rapport), lees meer ....

CMS
Content Management System, lees meer ....

IPS
Identificeren van percepties, Prioriteiten stellen en Suggesties verzamelen, lees meer ...

SURVEYS - BEVRAGINGEN
Op maat afgestemde bevragingen met rapportering, lees meer ....
Enkele ACT concepten Enkele gebruikte toepassingen door ACT bij development Enkele ontwikkelde modellen door ACT